ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი

მედიაში ხშირად გამოყენებული ტერმინების ლექსიკონი