სასარგებლო ბმულები

 

სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრი 

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI)

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თავისუფალი უნივერსიტეტი

მედიის განვითარების ფონდი (MDF)

უმცირესობის საკითხთა ევროპული ცენტრი (ECMI)

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში UNDP

საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG)

ფონდი "ღია საზოგადოება" -  საქართველო

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) 

დემოკრატიის ხელშეწყობის ეროვნული ფონდი (NED)

ფორუმ 18

American Civil Liberties Union (ACLU)

Americans United for Separation of Church and State (AU)