ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი

მიმდინარე პროექტები

  • ეთნიკური უმცირესობების ინკლუზიური და პლურალისტური გაშუქების გაძლიერება მედიაში

განხორციელების თარიღი: 2022 წლის 1 სექტემბერი - 2023 წლის 31 აგვისტო

დონორი: ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (ეუთო)

ბიუჯეტი: 44, 648 ევრო

 

  • ერთიანობა მრავალფეროვნებაშია, USAID-ის სამოქალაქო და ეკონომიკური ინტეგრაციის პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს გაეროს ასოციაცია,

განხორციელების თარიღი: 2022 წლის 1 ოქტომბერი – 2027 წლის 30 სექტემბერი

ბიუჯეტი: $279, 149 აშშ დოლარი


 

  • რელიგიური, ეთნიკური  უმცირესობებისა და  მიგრანტებისთვის მართლმსაჯულებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა საქართველოში 

განხორციელების თარიღი: 2022 წლის ივნისი - 2024 წლის თებერვალი 

დონორი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) / USAID 

ბიუჯეტი: $85,521 აშშ დოლარი