მიმდინარე პროექტები

  • დისკრიმინაციის საკითხების კვლევა და ტოლერანტობის კულტურის ხელშეწყობა უნივერსიტეტებში

2016 წლის ოქტომბრიდან ფონდი "ღია საზოგადოება-საქართველოს" მხარდაჭერით TDI ახორციელებს პროექტს "დისკრიმინაციის საკითხების კვლევა და ტოლერანტობის კულტურის ხელშეწყობა უნივერსიტეტებში".

განხორციელების ვადები: 1 ოქტომბერი, 2016 - 30 მაისი, 2017

პროექტის ბიუჯეტი:  29,481 USD

  • საქართველოში რელიგიური, ეთნიკური და რასობრივი დისკრიმინაციის დაძლევა

2016 წლის იანვრიდან, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG) პროექტის ფარგლებში“, რომელიც დაფინანსებულია აშშ-ს განვითარების სააგენტოს USAID-ის მიერ, TDI ახორციელებს 14-თვიან პროექტს, საქართველოში რელიგიური, ეთნიკური და რასობრივი დისკრიმინაციის დაძლევა.

პროექტში TDI-ის პარტნიორები არიან: "ქართველ მუსლიმთა კავშირი", ევანგელურ-ბაპტისტურ ეკლესიასთან არსებული ჰუმანიტარული ასოციაცია  ”ბეთელი”  და ორგანიზაცია "რელიგიები მშვიდობისთვის."

განხორციელების ვადები: 1 იანვარი, 2016 - 28 თებერვალი, 2017

პროექტის ბიუჯეტი: 77,996 USD