ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი

მიმდინარე პროექტები

  • რელიგიური, ეთნიკური და რასობრივი ნიშნით დისკრიმინაციასთან ბრძოლა და კულტურული მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება საქართველოში.

პროექტის მიზანია რელიგიური, ეთნიკური და რასობრივი ნიშნით დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა სტრატეგიული სამართალწარმოებისა და ადვოკატირების გზით და ცნობიერების ამაღლება საქართველოში კულტურული მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობის შესახებ.

განხორციელების თარიღი: 2021 წლის აგვისტო - 2022 წლის დეკემბერი 

დონორი: ევროპული ფონდი დემოკრატიისთვის (EED)

ბიუჯეტი: 77,025 ევრო

  • რელიგიური, ეთნიკური  უმცირესობებისა და  მიგრანტებისთვის მართლმსაჯულებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა საქართველოში 

განხორციელების თარიღი: 2022 წლის ივნისი - 2024 წლის თებერვალი 

დონორი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) / USAID 

ბიუჯეტი: $85,521 აშშ დოლარი