ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი

სიახლეები
TDI
ოქტ/1515

ეკა ჭითანავა გადაცემა "პროფილში" სკოლებში რელიგიური ინდოქტრინაციის პრობლემაზე საუბრობს

გადაცემა "პროფილი"

ჩანაწერი

 

 

„სკოლის აკადემიური პერსონალი, მასწავლებლები დირექტორები თვითონ ახდენენ ბავშვებზე ზეწოლას.

იმის გამო, რომ კონკრეტული ბავშვი არის არამართლმადიდებელი.“